Image

Club Aliga - Ultrabalaton nyeremenyjatek - Nyomas a nyeremenyert

Enter Text

Játékunk lezárult, köszönjük a nevezéseket! A nyertesek listáját hamarosan közzétesszük!

 

Rich Text

A CLUB ALIGÁRÓL:

A Club Aliga a Balaton keleti kapujában, Budapesttől mindössze 90 km-re található családbarát hotel és üdülőközpont, a tökéletes nyaralás helyszíne. A 10 hektáros ősfás parkban elterülő, saját Balaton-parttal rendelkező üdülőközpontban júniustól augusztusig számtalan kikapcsolódási és sportolási lehetőség, gyermekprogramok, az Aligai Mesés Napok rendezvénysorozat, kertmozi és rengeteg további élmény vár kicsiket és nagyokat egyaránt. 

Rich Text

Weboldal

Image

Rich Text

Facebook

Image

Share

OSZD MEG BARÁTAIDDAL

Official Rules

 


 NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

- a Club Aliga „Nyomás a nyereményekért!” elnevezésű játéka - 

A "Nyomás a nyereményekért” nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék” vagy "Nyereményjáték") való részvétel a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója az Aliga Hotels Kft. (székhely: 8171 Balatonvilágos, Aligai út 1., cégjegyzékszám: 14-09-313652., adószám: 14221587-2-14, a továbbiakban „Szervező” vagy "Club Aliga"). 

 

 1. A Nyereményjáték ideje és helye

1.1 A Nyereményjáték meghirdetése a Szervező alábbi Internetes weboldalán, illetve Internetes elérhetőségein történik:

 • facebook.com/clubaliga,
 • clubaliga.hu

1.2 A Nyereményjáték 2017.05.09. napjától 2017.05.21. napjáig, Magyarország területén kerül lebonyolításra (a továbbiakban csak „a nyereményjáték ideje“ és „a nyereményjáték helye“).

 

 1. A részvételre való alkalmasság és a Nyereményjáték menete

2.1 A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Résztvevő(k)”.

2.2 A Résztvevők a Szervező fenti Internetes elérhetőségein található regisztrációs űrlapjának kitöltésével - a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek fennállása esetén - automatikusan részt vesznek egy sorsoláson, amelynek nyereményét a jelen szabályzat 5. pontja szabályozza.

2.3 A Nyereményjátékban csak olyan, Magyarország területén állandó lakcímmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 7.3 pontja szerinti kizárás, és aki a nyereményjáték ideje alatt a jelen szabályzatban feltüntetett feltételeknek megfelelően regisztrált.

2.4 A Résztvevő a nyereményjáték ideje alatt, a regisztrációs űrlap valós adatokkal való kitöltésével az alábbi személyes adatokat, illetve információkat adja át a Rendező részére:

 1. családi név és utónév (kötelező)
 2. kapcsolati e-mail cím, (kötelező)
 3. az adatvédelmi- és játékszabályzat elfogadásával feliratkozik a Szervező által kiadott hírlevélre. (kötelező)

2.5 A nem minden tartalmazó regisztráció nem érvényes. A Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit, és a feltételek nem teljesítése esetén, előzetes tájékoztatás nélkül, az adott résztvevőt kizárni a nyereményjátékból.

2.6 A Szervező kizárólag azt a regisztrációt tekinti érvényesnek, amely során Résztvevő saját e-mail címével regisztrált. Szervező a nem saját e-mail cím feltüntetéséből eredő bármely kárral vagy jogvitával kapcsolatos felelősségét kizárja.

2.7 Azok a regisztrációk, amelyek a Szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.8 A Szervezőnek jogában áll az általa nem valósnak vélt adatokat megadó résztvevőket előzetes jelzés és figyelmeztetés nélkül automatikusan kizárnia a Játékból. Az adatok valódiságával vagy a kizárással kapcsolatban a Szervező nem ad tájékoztatást és levelezést nem folytat. A valótlan adatszolgáltatás miatti kizárás nem visszavonható és vitatható.

2.9 A Nyereményjátékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen, természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőnek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményét egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek vagy más harmadik személyeknek okoztak.

  

 1. A Nyereményjáték időtartama 

3.1 A Nyereményjáték 2017. május 9. 16.00 órától 2017. május 21. 23:59 óráig tart. A szervező csak szabályos regisztrációkat fogad el.

 

 1. A Nyeremény

4.1          A Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott személyek közül, a 2017. május 22. napján megtartandó sorsolásán kisorsolja és megnevezi a nyertes személyt, és a jelen Szabályzatban foglalt egyéb feltételek egyidejű fennállása esetén átadja számára a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményt (a továbbiakban „nyeremény”). 

4.2  A nyeremények:

- 3 db éves strandbelépő, amely darabonként 4 személy ingyenes belépésére jogosít a Club Aliga területére. A belépő a 2017-es év során korlátlan számú alkalommal, a mindenkori nyitvatartás szerinti időpontokban használható fel, és tartalmazza a Club Aliga felső parkolójába szóló parkolási díjat is 1 db személygépjármű számára. 

- 3 db min. 10.000 Ft értékű nevezési csomag az NN NIGHT RUN Budapest rendezvény maratoni távjára.

- 1 db családi hétvégéről szóló voucher a Club Aligában, amelynek nyertese 3 napot és 2 éjszakát tölthet el a Club Aligában a 2017. évi nyári szezonban, a üdülőközpont mindenkori nyitvatartásának és szabad szálláskapacitásának függvényében. Az ajánlat 2 felnőtt és 2, 14. életévét nem betöltött gyermek szállását és félpanziós ellátását foglalja magában. A voucher egyszer használható fel, megszakítás nélküli tartózkodásra, és tartalmazza parkolási díjat is 1 db személygépjármű számára. 

4.3 A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyeremények személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás vonzatát. A Szervező a Nyereményekkel összefüggésben a Nyertest esetlegesen terhelő egyéb közteher megfizetését nem vállalja, annak megfizetése a Nyertes kötelezettsége.

4.4 A szervező kifejezetten rögzíti, hogy a nyeremények kizárólag a fenti nyereményekben foglaltakat tartalmazzák. A nyerteseknek a nyereménye átvétele esetén a saját forrásukból kell fedezniük például de nem kizárólag a helyszínére való el- és visszautazást és az egyéb szükséges kiadások költségeit.

  

 1. A Sorsolás, illetve a Résztvevők és a Nyertesek értesítése

5.1 A Szervező azt a személyt tekinti nyertesnek, aki szabályosan regisztrált a megadott időtartam alatt és a neve kisorsolásra került. A Szervező a nyertest a játék lezárását követően szoftveresen kisorsolja. A Nyereményjáték során a nyereményekre egy-egy nyertes és egy–egy tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A sorsolást beavatkozástól védett program segítségével automatizáltan végzi a Szervező, a Nyertesek (tartaléknyertesek) a számítógépes nyilvántartás segítségével a regisztrációkor megadott adatokból véletlenszerű számgenerálással működő sorsoló programmal kerülnek kisorsolásra. 

5.2 A Szervező a nyertes nevét 2017. május 23. napján saját honlapján (clubaliga.hu), illetve Facebook oldalán (www.facebook.com/clubaliga) közli. Szervező a regisztráció során megadott adatok alapján e-mailben egyeztet a Nyertesekkel a nyeremény átvételének helyéről és idejéről. Amennyiben bármely nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál 2017. május 28. napja 24.00 óráig vagy bármely okból nem veszi át a Nyereményét az egyeztetett helyen és időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet. Ez esetben a nyeremény a tartaléknyertes részére kerül átadásra. 

5.3 Amennyiben a Szervező megállapítása alapján a kisorsolt nyertesnek, illetve tartaléknyertesnek a nyereménye a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően nem adható át, vagy annak átvételére a kisorsolt nyertes, illetve tartaléknyertes a számukra a Szervező által megadott határnapig (legkésőbb a sorsolás napját követő tizennegyedik napig) nem jelentkeznek, úgy ezen kisorsolt nyertes, illetve tartaléknyertes a nyeremény átvételére való jogosultságát véglegesen elveszti. Amennyiben a kisorsolt nyertesnek, illetve tartaléknyertesnek nem kerül átadásra a nyeremény, úgy a nyereményt a Szervező a sorsolás napját követő tizenhetedik napon véglegesen visszavonja, és így az, a továbbiakban már a jelen Nyereményjáték hatálya alatt más harmadik személynek nyereményként át nem adható.

5.4 A nyeremény átadására egy a kisorsolt nyertessel, illetve tartaléknyertessel előre egyeztetett időpontban az Szervező székhelyén (8171 Balatonvilágos Aligai út 1.), vagy a Szervező általi (kizárólagosan Magyarország területén történő) kiszállítással kerül sor. 

5.5 Fontos, hogy a nyertes a regisztráció során a valóságnak megfelelő (személyi igazolványban, lakcímkártyán szereplő) adatokat adjon meg, mivel az esetleges nyeremény kizárólag teljesen (név), hibátlanul és valós adatokkal kitöltött visszaigazolás esetén vehető át. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyereményjátékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

5.6 A tartaléknyertes akkor veheti át a Nyereményt, ha a Nyertes az értesítést követő 5 napon belül nem elérhető vagy nem jelentkezik, vagy bármely okból nem felel meg jelen részvételi feltételekben foglaltaknak, vagy ha a Nyertes az értesítés ellenére bármely okból nem veszi át a nyereményét, mely esetekben Nyertes nyereményre való jogosultsága automatikusan megszűnik. Ez esetben a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

 

 1. A nyeremény átadása

6.1 A Szervező a nyeremény átadása során a jelen nyereményszabályzatban meghatározott feltételek esetén átruházza a nyertesre a nyeremény tulajdonjogát, illetve azokat a nyertes birtokába adja. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja, a nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre, értékkel bíró dologra nem váltható át.

6.2 A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának 5.2 és 5.3 pont szerinti meghiúsulásáért.

6.3 A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevők által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 

 1. Egyéb rendelkezések, tudnivalók

7.1 A Nyereményjátékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

7.2 A Club Aliga, az Ultrabalaton és az NN Night Run Budapest márkanevek mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élveznek. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

7.3 A nyereményjátékban nem vehetnek részt az Aliga Hotels Kft. munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-kölcsönzést is), a Szervezővel vagy bármely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásával munkajogviszonyban álló személy, illetve mindazok, akik részt vesznek a Nyereményjáték fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói. A Szervező kizárja az adatállományba való felvételből azokat a személyeket, akik írásban a Szervezőnek megküldve előzetesen olyan nyilatkozatot tettek (8.3 pont), miszerint nem fogadják el a jelen nyereményakció szabályzat rendelkezéseit.

7.4 A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Nyereményjátékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Nyereményjáték megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa.

7.5 A Résztvevők elfogadják, hogy a Nyereményjáték során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára szándékosan okozott kárért teljes körű felelősséget tartoznak. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező nem vállal felelősséget. 

7.6 A Résztvevő azáltal, hogy részt vesz a Nyereményjátékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályzat feltételeit vagy a Nyereményjátékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Nyereményjátékban való részvétel az. 1.1 pont szerinti honlapok szerver kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Nyereményjáték elérhetőségét időnként hátrányosan befolyásolhatják.

7.7 A jelen Szabályzatra és a Nyereményjátékra a magyar jog előírásai az irányadóak. A Résztvevők automatikusan elfogadják a jelen nyereményakció szabályzatának rendelkezésit. A Játékban résztvevő személyek a regisztrációval automatikusan lemondanak a Nyereményjáték lebonyolításával, a nyereménnyel, valamint a kisorsolt nyertessel kapcsolatosan a Szervezővel vagy valamely más harmadik személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

7.8 A Nyereményjátékkal és a nyereménnyel kapcsolatosan további információkat a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező az alábbi elérhetőségein nyújt:

 • e-mailben a socialmedia@clubaliga.hu címen.

 

 1. Személyes adatok kezelése és védelme

8.1 A Nyereményjátékban való részvételi szándékának kinyilvánításával (regisztrációval) a Résztvevő egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyeremény tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át a kisorsolt nyertesnek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a nyertes nevét és fotóját az illetékes hatóságok számára, a tömegtájékoztatási médiában, valamint más promóciós és reklám célokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban. A Szervező kérésére a nyertes köteles aláírni egy nyilatkozatot, amelyben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vele, illetve a róla készült fénykép-, és hangfelvételt a Szervező a saját megítélése szerinti módon és mértékben, promóciós- illetve reklámcélokból, ingyenesen, saját üzleti céljaiból felhasználhatja.

8.2 A Nyereményjátékban résztvevő személyek a regisztrációval – ezzel ellentétes írásbeli nyilatkozatnak a Szervezőnek történő megküldése hiányában – automatikusan elfogadják, hogy adataikat az Aliga Hotels Kft az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb hatályos magyar jogszabályok alapján rögzítse, a Nyereményjáték céljának megfelelően minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje, és az adatok az Aliga Hotelst Kft mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek. A Szervező a Nyereményjátékban résztvevők személyes adatait kizárólag jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, továbbá a Résztvevő hozzájárulása esetén saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

8.4 Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az Aliga Hotels Kft központi ügyfélkapcsolati elérhetőségein (postacím: 8171 Balatonvilágos Aligai út 1., email cím: socialmedia@clubaliga.hu) írásban kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. Az Aliga Hotels Kft személyes adatok védelméről szóló nyilatkozata a clubaliga.hu weboldalon található.

 

Balatonvilágos, 2017. május 9.

Jó játékot kívánunk!